खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता इकाईका कर्मचारी भर्ना, छनौट तथा परिचालन कार्यविधि

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 138
  • File Size 852.14 KB
  • File Count 1
  • Create Date August 25, 2023
  • Last Updated August 25, 2023

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता इकाईका कर्मचारी भर्ना, छनौट तथा परिचालन कार्यविधि

Field Guideline: WASH Unit Staff Selection, Recruitment and Mobilization Procedure (Nepali)

Updated in August 2023, Approved by Supervisory Board in Nepal

सबैका लाधि दििो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आर्ोजना

अगस्ट २०२३ मा अद्यावधिक गरिएको, नेपालमा पर्यवेक्षक बोर्डले स्वीकृत गरेको