नेपालमा “सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) आयोजना” आयोजना दस्ताबेज

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 175
  • File Size 2.58 MB
  • File Count 1
  • Create Date June 5, 2023
  • Last Updated June 19, 2023

नेपालमा “सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) आयोजना” आयोजना दस्ताबेज

SUSWA Project Document (Nepali)

अक्टोबर, २०२२
(आयोजना िस्ताबेज तेश्रो संशोधन – १९/१०/२०२२)

आयोजना नम्बर: ६६०१४२७६
सबैका लागि दििो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता
(२९ सेप्टेम्बर, २०२२ मा तेश्रो सपुररबेक्षण बोर्कड ो बैठकबाट स्वीकृत)